[ad_1] به گزارش خبرخودرو، قیمت روز ایران خودرو در بازار 21 دی ماه 93 در جدول زیر قابل مشاهده است: ایران خودرو نام ماشین قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (دو نفره) آریسان فن 195,000,000,000.000 توقف تولید سمند LX 250,000,000,000.000 155,682,000 سمند EF7 267,000,000,000.000 155,972,000 سمند EF7ترکیبی 340,000,000,000 14,000,000,000 سورین پلاس […]

[ad_1] به گزارش اخبار خودرو ، قیمت روز انواع سایپا در بازار می باشد 20 ژانویه 14000 در جدول زیر قابل مشاهده است: سایبا نام ماشین قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (دو نفره) 111 180,000,000,000.000 توقف تولید 131 164,000,000,000.000 توقف تولید 151 148,000,000,000.000 146,900,000 سایپا 151 (اختیاری) 174,000,000,000 172,700,000 تبت […]

[ad_1] به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع ایران خودرو در بازار 19 ژانویه 14000 در جدول زیر قابل مشاهده است: ایران خودرو نام ماشین قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (دو نفره) آریسان فن 198,000,000,000 توقف تولید سمند LX 252,000,000,000 155,682,000 سمند EF7 270,000,000,000.000 155,972,000 سمند EF7ترکیبی 340,000,000,000 14,000,000,000 سورین پلاس […]

[ad_1] به گزارش اخبار خودرو ، قیمت روز انواع سایپا در بازار می باشد 14 ژانویه 14000 در جدول زیر قابل مشاهده است: سایبا نام ماشین قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (دو نفره) 111 183,000,000,000 توقف تولید 131 169,000,000,000.000 توقف تولید 151 170,000,000,000.000 146,900,000 سایپا 151 (اختیاری) 179,000,000,000 172,700,000 تبت […]

[ad_1] به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع ایران خودرو در بازار 15 ژانویه 14000 در جدول زیر قابل مشاهده است: ایران خودرو نام ماشین قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (دو نفره) آریسان فن 198,000,000,000 توقف تولید سمند LX 253,000,000,000 155,682,000 سمند EF7 272,000,000,000 155,972,000 سمند EF7ترکیبی 342,000,000,000.000 14,000,000,000 سورین پلاس […]

[ad_1] به گزارش اخبار خودرو ، قیمت روز انواع خودروهای کیا موتورز در بازار 14 ژانویه 14000 در جدول زیر قابل مشاهده است: کیا موتورز- کیا موتورز نام ماشین قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) کیا سراتو 2018 1,500,000,000,000,000 فروش را متوقف کنید پیکانتو 2017 چیست؟ 600,000,000,000 فروش را متوقف […]

[ad_1] به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع ایران خودرو در بازار 14 ژانویه 14000 در جدول زیر قابل مشاهده است: ایران خودرو نام ماشین قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (دو نفره) آریسان فن 198,000,000,000 توقف تولید سمند LX 254,000,000,000 155,682,000 سمند EF7 272,000,000,000 155,972,000 سمند EF7ترکیبی 342,000,000,000.000 14,000,000,000 سورین پلاس […]

[ad_1] به گزارش اخبار خودرو ، قیمت روز انواع رنو در بازار می باشد 13 ژانویه 14000 در جدول زیر قابل مشاهده است: رنو- رنو نام ماشین قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) رنو داستر استخدام 870,000,000,000.000 فروش را متوقف کنید رنو داستر میدانم 900,000,000,000 فروش را متوقف کنید رنو […]